Dovolená léto 2024

1.7.-19.7.2024 dovolená MUDr. Pelánová, zastupuje dr. Kolářová

22.7. - 9.8.2024 dovolená MUDr. Kolářová, zastupuje dr. Pelánová

 

12.8.-23.8.2024 dovolená MUDr. Pelánová, zastupuje dr. Kolářová

 

11.11.-22.11.2024 dovolená MUDr.Kolářová, zastupuje dr. Pelánová

 

Dr. Kolářová

Poliklinika Budějovická

Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4
zelená budova,6. patro


tel.: 241 402 449
ivacola@seznam.cz

 
Ordinační hodiny o prázdninách od 1.7. do 30.8.2024
Poradna : (zdravé, pozvané děti) Po-Čt : 8-12,00, Pátek: 8-10:30
Nemocní: ( nutné objenání předem)
Po-Čt : 12:30-14:00, Pátek : 10:30-12 hod
V době nemoci vždy nutná rouška - i pro doprovod
 
 
 
 
ČERNÝ KAŠEL - doklad pro školu. 
 
černý kašel se očkuje v rámci hexavalentní vakcíny - Infanrix Hexa nebo Hexacima (záškrt, tetanus, č.kašel, žlout.B, polio, hemofil B infekce)  v kojeneckém věku, 
poté ve věku 5-6 let v rámci vakcíny Boostrix / Adacel / Infanrix (záškrt, tetanus, č. kašel)  
a poté ve věku 10-11let v rámci vakcíny Adacel - polio nebo Boostrix -polio (záškrt, tetanus, č. kašel a poliomyelitida).
Prosím, abyste škole dokládali kopii očkováku s vyznačením k věku odpovídající vakcinaci. Netřeba dalšího duplikujícího potvrzení. 
 

Běžný provoz. Nemocní prosím objednejte se na pediatr.administrativa@seznam.cz, nebo volejte na 2 4140 0443. Respirátor s sebou, prosím, zdravím, JP

 

Pro vstup do ordinace mějte prosím respirátor nebo roušku.
 
Upozorňuji, že všechna potvrzení smí ze zákona vystavit pouze registrující lékař, proto prosím, přijďte si pro ně včas. Zastupující lékařka je nevystaví. Snažíme se potvrzení vystavit co nejdříve, povětšinou je vás však hodně nárazově, ne vždy lze vystavit na počkání.
 

 

Stále trvají dočasné ordinační hodiny v režimu zvýšené epidemiologické ochrany, tedy ráno zdravé prevence a vakcinace, po nich, po telefonickém objednání, nemocní. Respirátor nebo roušku s sebou, v čekárně se schází různé nemoci. Nechcete si k vaší rýmě odnést ještě sousedův průjem a naopak. Děkuji, JP

 

ZMĚNA JE ŽIVOT...

Po kritické havárii vody, která spláchla celé středisko, se natrvalo ordinace sídlem přesouvá do prostor Polikliniky Budějovická, Antala Staška 1670/80, Praha 4, zelená budova, vchod 4 - jak je Mammacentrum. Budeme sídlit ve 3. patře, naproti spřátelenému ORL - as. Groh.
Telefonní číslo do ordinace zůstává - 241400443.
Jakmile se nám podaří vše přestěhovat, uspořádat a rozjet, obratem vás budu informovat. Trochu se to táhne kvůli covidu a uzavření obchodů vzhledem k potřebě nového nábytku, kvůli administrativním záležitostem, ale všichni děláme, co můžeme.
Věřím, že z nové adresy budeme všichni jen profitovat - větší světlé prostory, zázemí polikliniky, v dosahu všemožní specialisté, laboratoř, lékárna, VZP, matrika P4, obchody, kantýna, výborná dopravní dostupnost a asi i snazší parkování při individuální dopravě.
Všechny odložené prevence a vakcinace - sestřička rodiče obvolá, jakmile to stav ordinace dovolí. Spěcháme, co jen to jde.
Díky všem za pochopení a za podporu!
Jana Pelánová
 
 
 

 

 

Na základě dostupných vědeckých poznatků a rozhodnutí Rady vlády pro zdravotní rizika Ministerstvo zdravotnictví přistupuje s účinností od 1. září ke zkrácení doby karantény a izolace ze 14 na 10 dnů.

„Opatření vydáváme dnes po důkladné konzultaci s hygieniky. Do materiálu jsme zapracovali jejich konstruktivní připomínky. Aby se s novým postupem měli čas seznámit praktičtí lékaři, opatření vejde v účinnost 1. září,“ vysvětlila hlavní hygienička ČR, Jarmila Rážová.

Izolace u osob, kterým bylo RT PCR testem prokázána přítomnost SARS-CoV-2 a nemají příznaky onemocnění COVID-19, se nově nařizuje v minimální délce trvání 10dnů. U pozitivně testovaných osob, které mají příznaky onemocnění COVID-19 se doba izolace upravuje tak, že minimálně 3 dny nesmí mít příznaky onemocnění, než bude izolace ukončena, a zároveň izolace nesmí být kratší než 10 dnů. Začátek doby izolace se počítá ode dne odběru laboratorního vzorku. Izolace se ukončuje po uplynutí stanovené doby bez PCR testu, s výjimkou osob pracujících ve zdravotních a sociálních službách, kde je vyžadováno ukončení PCR testem. PCR test u těchto pracovníků se provede 10. den izolace, v případě pozitivního výsledku se zopakuje za dalších 5 dní.

Všem osobám, které byly na základě epidemiologického šetření určeny jako osoby v úzkém kontaktu s nakaženým, se nařizuje karanténní opatření v minimální délce 10 dnů. Doba karanténních opatření se počítá ode dne posledního kontaktu. Nařizuje se provést jeden PCR test mezi 1. a 5. dnem a druhý PCR test 10. den. V případě pozitivního testu se osoba izoluje. V případě negativního testu a absenci klinických příznaků lze karanténní opatření ukončit.

V případě, že osoby jsou dlouhodobě PCR pozitivní a bez příznaků onemocnění COVID-19, a potřebují z podložených důvodů osvědčit bezinfekčnost, provede se některé z alternativních laboratorních metod (např. LAMP, antigenním test anebo kultivačním průkazem viru ve specializovaných laboratořích).

Posudky zdravotní způsobilosti - dle zákona 258/2000 vystavuje pouze registrující lékař, t.j. pro pacienty registrované u dr. Pelánové pouze dr. Pelánová.

Ordinujeme od 31.8., v omezeném režimu jako dosud, do ordinace jen objednaní - nutno dopředu zavolat na 2 4140 0443. Pokud potřebujete posudek o zdravotní způsobilposti do školky, školy, jinam, pošlete prosím formulář mailem sestřičce na pediatr.administrativa@seznam.cz . Tak, jak formuláře přijdou, budou postupně odbavovány. Jakmile bude formulář přichystán, sestřička vám zavolá. Děkuji, JP

Vyrážky, projevy respir.onemocnění/bolesti v krku - prosím nejprve vyfotit a poslat se všemi okolnostmi mailem na pediatr.ordinace@seznam.cz, ozvu se v nejkratší možné době a domluvíme další postup.

Jana Pelánová

 

 

Potvrzení MŠ přihlášek: dle aktuální vyhlášky MŠMT rodič nepotřebuje od lékaře razítko, je pouze třeba k přihlášce přiložit kopii očkovacího průkazu a Čestné prohlášení. Celé znění vyhlášky na našich FB stránkách nebo na stránkách MŠMT.
 
Vzor textu čestného prohlášení k očkování: Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Příloha: kopie očkovacího průkazu Podpis zákonného zástupce

Ordinační doba v nouzovém režimu - MUDr. Jana Pelánová
Od 06:00 hod.dne 16.3.2020 až do odvolání ordinujeme v nouzovém režimu.

Platí pro středu 18.3.: Denně od 8 do 12-13 hodin pouze prevence pro zvané ve věku 0-18 měsíců.

Starší děti - prevence zrušeny! Děti musí být zcela zdravé, stejně tak všichni v rodině. Nikdo v rodině nesmí být v karanténě, nikdo z rodiny necestoval mimo ČR od konce února. S sebou do ordinace ideálně desinfekci na ruce, jednorázovou podložku.

_______________________________________________________________________________________________________

 

Ordinační doba pro nemocné

Děti nebo rodiče s projevy infektu dýchacích cest nebo děti z rodin s karanténou - vůbec do ordinace nechoďte, nejprve kontaktujte dr. Pelánovou na mailu nebo na facebooku, nebo dr. Bečkovou na tel.241400443, při horším průběhu prosím kontaktujte 112 či 155!
Dr. Pelánová je na mailu a FB k dispozici i mimo ordinační hodiny.

Případný kontakt s lékařem dohodneme dle situace.

Děkuji za pochopení. Hodně zdraví a trpělivosti všem!
JP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzhledem ke stávající situaci, dokud budeme mít aspoň nějaké ochranné pomůcky, budeme fungovat v tomu odpovídajícím režimu.
Prioritou je: 1. zachování kontinuity preventivních prohlídek u kojenců z důvodu hlídání prospívání a psychomotorického vývoje, vakcinace ( v tuto chvíli bych ještě na základě informací svrchu doporučila, pokud nemáte cestovatelskou anamnézu, od počátku respektujete hygienická a izolační opatření a nemáte žádné příznaky jakéhokoli onemocnění, doočkovat dle schématu), všechny ostatní prohlídky nad 18m budou v tuto chvíli zrušeny. 2. zachování péče o nemocné.
Prosím, sledujte web a hodiny respektujte.
Prosím všechny nemocné, aby zvážili, zda je nezbytná návštěva v ordinaci. Využijte prosím msg či mailu, případně telefonu.
Všem pevné zdraví a slunečné dny.
jp

Koronavirus, jak postupovat

 

https://www.mzcr.cz/…/koronavirus-2019-ncov-aktualni-data_18…

https://szu.cz/

 

https://www.businessinsider.com/coronavirus-compared-to-flu…

 

 

 

V souladu s doporučeními Světové zdravotnické organizace a Ministerstva zdravotnictví ČR pro případ, že máte obavy o svůj zdravotní stav související s novým koronavirem (vracíte se z Itálie, z Číny, či jiných míst s fokusem a máte chřipkové projevy), postupujte dle následujících doporučení:

1) zůstaňte doma - nenavštěvujte nemocnice a zdravotnická zařízení, nechoďte do čekárny!

2) nejprve vždy telefonicky kontaktujte svého obvodního lékaře nebo krajskou hygienickou stanici (www.hygpraha.cz), případně infekční odd.nemocnice Bulovka

3) při závažných zdravotních potížích (dušnost, vysoká teplota a podobně) volejte rychlou lékařskou pomoc na čísle 155, uveďte informaci o pobytu v místě výskytu koronaviru

 4) dodržujte základní hygienická pravidla pro ochranu ostatních osob:

Pokud jste doma, nikam nechoďte – vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi. Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu. Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či rukávem, ne rukama!!! Použijte roušku. Kontaktujte telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství. Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční kliniku, nejezděte hromadnou dopravou. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, informujte telefonicky lékaře, že jste se dostavili na výzvu, a před vstupem do čekárny vyčkejte na vyzvání. 

Sulla base di raccomandazioni ufficiali chiedo a tutti coloro che ritornano dall'Italia e da Cina e comportano segni di virosi di non venire nell'ambulatorio ma di contattarci telefonicamente o rivolgersi direttamente alla clinica delle malattie infettive a Bulovka. In caso di segni gravi - febbre alta, tosse, dispnoe - problemi con il respiro, contattare 112 o meglio 155. Grazie. JP

 

 

Zítra, t.j. v (sudé) úterý 24.2. a ve středu 25.2. bude v ordinaci zastupovat dr. Bečková. V pátek 28.2. ordinace jen do 10 hodin z důvodu vzdělávání - kongres primární péče. V případě nutnosti využijte poté prosím lékařskou pohotovost. Ještě chci připomenout, blíží se prázdniny, nezapoměňte prosím dojít včas s posudky zdravotní způsobilosti, potvrzeními na tábor a podobně, protože je může potvrdit jen registrující lékař! Jejich platnost je stanovena na dva roky nebo do změny zdravotního stavu dítěte.

 
 

 

Dr.Bečková bude v ordinaci každé druhé a čtvrté úterý v měsíci.

 

Děkuji za pochopení.

 

___________________________________________________
 
Prosím všechny naše pacienty, pokud budou potřebovat jakékoli posudky, potravinářské průkazy, potvrzení na tábor, na plavání a podobně, aby s nimi přišli zavčas a s předstihem. Pokud jste byli odesláni na specializované vyšetření, např. kardiologii, k dotazníku prosím doložte zprávu z vyšetření, pokud už jste ji nepředali. Bez ní nebude možno posudek potvrdit! Lze řešit např. pravidelně při prevencích, platnost při nezměněném zdravotním stavu dítěte 2 roky. Dle nové dikce zákona posudky vystavuje POUZE REGISTRUJÍCÍ LÉKAŘ!
 
Zde dikce zákona:
Aktuální změna požadavků na podmínky účasti dětí a fyzických osob na škole v přírodě a zotavovací akci

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze informuje především rodičovskou veřejnost, že novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (zákonem č. 202/2017 Sb., který mění zákon o specifických zdravotních službách) došlo s platností od 1. 11. 2017 k očekávané změně v platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na škole v přírodě či zotavovací akci na dobu dvou let místo dosavadního jednoho roku. Tento posudek je v platnosti po celou dobu, pokud nedojde ke změně zdravotního stavu dítěte.

 

Provozovatel školy v přírodě a zotavovací akce smí na akci přijmout pouze zdravotně způsobilé dítě. Zdravotní způsobilost potvrzuje vždy lékař pro děti a dorost, který dítě registruje. Tento posudek předkládá zákonný zástupce dítěte při nástupu na akci jejímu provozovateli, který má povinnost tento posudek vrátit. Pokud nedojde ke zhoršení zdravotního stavu dítěte po dobu 2 let od data vystavení posudku, lze tedy tento posudek opakovaně předkládat na všechny akce. Zotavovací akcí se rozumí každý organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dní. Může se tedy jednat nejen o letní dětský tábor, ale i o lyžařský výcvik, sportovní a jiná soustředění a jiné akce. Došlo tak ke sladění délky platnosti posudku s četností preventivních kontrol dětí jednou za 2 roky.

 

Další drobnou změnou je rozšíření odborností lékaře, který vydává posudek o zdravotní způsobilosti fyzické osobě, která se účastní zotavovacích akcích a škol v přírodě jako dozor. Dosud byl v zákoně uveden pouze lékař oboru všeobecné praktické lékařství. Novelou byla odbornost lékaře rozšířena o praktického lékaře pro děti a dorost. Tato změna reaguje na praxi, kdy jako dozor může být na akci přítomna i osoba mladší 18 let (tzv. praktikanti).

 

Aktuální stav textu části zákona o ochraně veřejného zdraví týkající se škol v přírodě a zotavovacích akcí s vyznačenými změnami je uveden v příloze tohoto sdělení.

 


V Praze dne 14. prosince 2017

 


RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

 

 

Nejaktuálnější informace též vždy na FB.

 

 

STOP STAV

Z kapacitních důvodů nebereme nové pacienty krom novorozenců - povětšinou sourozenců našich stávajících pacientů - v rámci generační výměny ( odcházejí 19letí).

S platností od 1.1.2019 nemáme smlouvu s žádnou komerční pojišťovnou, tedy ani s VZP.a.s. (333) nebo AXA pojišťovnou. Pacienti těchto pojišťoven jsou u nás ošetřováni za přímou úhradu (viz ceník)

Aby nedošlo k omylu - ukončila jsem spolupráci s komerční pojišťovnou VZP a.s., tedy pojišťovnou 333 - cizinci komerčně pojištění v ČR. Pojištěnci VZP 111 samozřejmě dál jsou ošetřováni standardně za úhrady pojišťovnou.

Děkuji, Jana Pelánová

 

Dětská pohotovost

KDDL VFN 2 2496 7777
DO FTN 2 6108 1111
DK FNM 2 2443 1111

 

 

Prosím, sledujte Facebook, i pro nepřihlášené volně přístupný, tam všechny akt. informace ihned. Moc děkuji.

https://www.facebook.com/pediatr.ordinace.cz/

Vítejte na stránkách dětského lékaře MUDr. Jany Pelánové

Vážení a milí, pro výrazné přetížení našich časových a fyzických kapacit vzhledem k velkému přílivu nových pacientů musíme do odvolání omezit registraci dalších dětí. Zbývají nám jen zbytkové kapacity na příjem novorozenců. Jakmile se situace trochu odlehčí, cca od nového roku, znovu začneme nabírat. Moc děkuji za pochopení. Jana Pelánová

We offer pediatric service from 0 to 19 yrs of age to foreign clients, we speak italian, english, french.  

Per l´attuale sovraccarico delle nostre capacitá fisiche e di tempo sará temporaneamente (cca fino alla fine dell´anno 2017) limitata la nuova registrazione dei bambini nel nostro ambulatorio. Grazie della vostra comprensione. JP

 

Dr. Pelánová: tel. 24140 0443 
Dr. Veverková tel. 24140 6471 
Dr. Kolářová tel. 24140 2449

Dětská pohotovost:
Klinika dětí a dorostu, Ke Karlovu 2, Praha 2: 2 2496 7777, 
2 2496 7765, denně od 15:30 do 7:00,ve dnech pracovního volna nepřetržitě.

Thomayerova nemocnice Krč, pavilon B1, tel . 2 6108 3783 nebo 2 6108 3396,  denně od 19:00 do 6:00,ve dnech pracovního volna nepřetržitě.

event. FN Motol, dětský urgent, 2 2443 1111

Prosím nemocné, aby nechodili na poslední chvíli před koncem ordinačních hodin, poslední pacient k ošetření 30 minut před koncem ordinační doby. Vyhnete se dlouhému čekání, protože stejný nápad má hodně lidí. 

 
 
_______________________________________________________________________________________________________________
 

Prosím všechny, kteří budou k 1.7. resp.k 1.1.jakéhokoli roku měnit pojišťovnu, aby nám změnu obratem nahlásili - dle zákona do 8 dnů od okamžiku změny (totéž je potřeba udělat u zaměstnavatele, lékařů specialistů, atd.)!!!
Díky. JP

 

Po zkušenosti z posledních týdnů pro informaci všem novopečeným rodičům:

Po narození je třeba vyžádat si od pro místo narození spádové matriky rodný list dítěte ( vše potřebné k jeho vystavení na matriku obratem po porodu zasílá porodnice).
Když už má dítě rodný list, tedy i rodné číslo, je nutné ho zaregistrovat u zdravotní pojišťovny (pojišťovně lze i zavolat). Podle zákona je dítě pojištěno u stejné zdravotní pojišťovny, u které byla jeho matka pojištěna v den porodu. Na t...o je tedy potřeba myslet předem, pokud jste například dlouhodobě nespokojena se svojí zdravotní pojišťovnou a raději byste děťátko přihlásila jinam. V tom případě musíte v dostatečném předstihu přehlásit k nově vybrané zdravotní pojišťovně sebe. Většině pojišťoven pak stačí po příchodu z porodnice zavolat a dítě nahlásit telefonicky. Budete k tomu potřebovat rodné číslo potomka, které vám řeknou matrikářky (obyčejně nelze sdělit po telefonu) nebo je najdete v rodném listě dítěte.

Registrace je povinná do osmi dnů po narození miminka a kromě rodného listu je k ní zapotřebí přihláška a evidenční list pojištěnce (tu dostanete přímo na pobočce své zdravotní pojišťovny). Případné včasné nenahlášení novorozence na ZP podléhá sankcím - ZP může uložit pokutu až do výše deseti tisíc korun!!

Tady vzniká diskrepance. Matriky tvrdí, že mají na vyřízení až 30 dnů. Standardně by ale měly vydat RL obratem, do týdne, jednak vzhledem k zákonné povinnosti rodiče nahlásit do 8 dnů dítě na ZP, k čemuž potřebuje rodné číslo, tudíž RL, jednak pro nutnost dítěti ke 14.dnu věku vystavit recept na Vigantol a poukaz na preventivní vyšetření kyčlí, které by mělo absolvovat poprvé mezi 3. a nejdéle 6. týdnem věku a bez rodného čísla není možno ani Rp., ani poukaz vystavit, aniž by na rodiče nepřešla povinnost za lék či vyšetření zaplatit.

Nenechte se prosím odbýt a žádejte po matrikách vydání RL včasně, nebo si prosím alespoň při osobní návštěvě vyžádejte sdělení RČ, které prosím nahlašte jak na ZP, tak vždy i pediatrovi, aby vás k sobě mohl zaregistrovat a vystavit vám potřebné tiskoviny.

Zdravím, JP

 
 
 

 

__________________________________________________

 

Anamnéza

 

Prosba:

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

chtěla bych vás poprosit o součinnost. Ráda bych doplnila anamnestická data ke všem našim pacientům, neb platí stará známá pravda, že anamnéza je 80% diagnózy. Mohli byste prosím věnovat chvilku času a sepsat odpovědi na následující otázky? Soupis lze poslat mailem na pediatr.ordinace@seznam.cz  (optimální, rovnou přenesu do anamnézy dítěte v PC a nemusím přepisovat), nebo lze i papírově donést kdykoli do ordinace. Soupis bude součástí složky vašeho dítěte, pomůže mi vaše dítě případně dříve, lépe a efektivněji nechat vyšetřit či léčit. Moc děkuji.

Zajímá mě, zda se v rodině (minimálně u matky dítěte, matky matky, otce matky, sourozenců matky, event. jejich dětí, u otce, matky otce, otce otce, sourozenců otce a event. jejich dětí, stejně jako u sourozenců dítěte) nevyskytla nějaká závažná choroba ve smyslu

vysokého krevního tlaku, vys. cholesterolu, cukrovky (od kdy? inzulin?), poruchy funkce štítné žlázy, potíží se srdcem a kardiovaskulárním systémem, hl. cokoli před 50. rokem věku, ať již infarkt, mrtvice, operace na srdci, budíky ap., dále nádory v rodině, alergie, respirační choroby, neurologické choroby (epilepsie, febrilní křeče, kolapsy, nervosvalová onemocnění...), psychiatrické choroby, vrozené vývojové vady, metabolické choroby, nadváha, uro/gynekologické choroby, oční, choroby zažívacího traktu ( reflux - pálení žáhy,céliakie, nespecifické střevní záněty jako Crohnova choroba či ulcerózní kolitida apod.), ledvin a vyluč.traktu ( včetně solitérních či bloudivých ledvin, cyst na ledvinách, opak.infekcí moč. cest, refluxu...), autoimunitní/revmatické choroby, jakékoli jiné závažné choroby či informace o zdravotním stavu rodiny, včetně informace o nadváze a kouření obzvl. ve vztahu k chorobám srdce, vysokému tlaku, respiračním chorobám, nádorům. Děkuji.

Pokud je dítě adoptované, poprosím o jakoukoli informaci, pokud znáte, stejně tak u darovaných vajíček či spermií.  Pokud početí bylo cestou IVF, také prosím zmiňte.

Dále prosím o aktualizace kontaktních informací, jako je pojišťovna  (při změně, od kdy?) - připomínám, při změně nutno do 8 dnů hlásit; adresa bydliště, telef. č. na rodiče, mail na rodiče, u školáků adresa školy ( MŠ, ZŠ, SŠ - stačí třeba ZŠ Táborská)

vzor:

dítě:  Jan Petr 111111/1111, poj. 111 stále

         adresa Petra Rezka 5, 140 00 Praha 4

         MŠ Táborská

       tel. matka Hana Nováková 777 777 777, otec Jan Petr 777 777 771, mail petrovi@seznam.cz

        

         matka roč. nar. 1978 - zdráva, jen alergie na pyl, matka matky cukrovka od 65 let na dietě, vysoký krevní tlak, mírná nadváha, otec matky zdráv, sestra matky astma bronchiale, alergie na prach, pyl, roztoče

          otec roč.nar. 1974 - krátkozrakost, vysoký krevní tlak, matka otce vysoký krevní tlak, nadváha, kuřák, otec otce zemřel ve 47 letech na mrtvici, prodělal 2 infarkty, první v 42 letech, štíhlý nekuřák, bratr otce zdráv, jeho dcera alergie na pyl a prach, atopický ekzém

           v rodině matky u její tety (sestra matky matky) a jejích dětí céliakie

______

Ještě prosím o doplnění aktuální osobní anamnézy dítěte, případně o dodání zpráv od specialistů: léčí se vaše dítě s něčím? s čím a od kdy? má nějaké omezení? bere trvale léky? prodělalo neštovice? prodělalo nějakou jinou závažnou nemoc? je na něco alergické, nebo je podezření, že by na něco mohlo být alergické? + jakékoli další závažné údaje o dítěti

pro nově přistěhovalé ( i pro ostatní, kdo by chtěl :-), jinak čerpám z dokumentace) - poprosím o podrobnější anamnézu:  kolikáté těhotenství? kolikátý porod? v př.potratu - spontánní? těhotenství rizikové? porod kde? v kterém týdnu /  v termínu? přirozenou cestou / "císařem"? poporodní adaptace  v normě? pokud ne - kříšen? podávání kyslíku? infekce? jiné? vitamín K a D? žloutenka? kyčle? kojen celkem? dokrm jakým um.mlékem? toleroval dobře? stolice bez příměsi hlenu či krve? kojenecký ekzém? maso-zel. příkrmy od? toleroval dobře? psychomotorický vývoj? byl vyš. v koj. věku neurologem nebo rehabilitoval? jak dlouho a proč? očkování dle kalendáře? navíc? reakce? nemocnost? operace? úrazy? hospitalizace? (kdy, kde, proč), neštovice prodělal? alergie? bere trvale léky? je sledován nějakým specialistou? kým a s čím? (včetně psychologie, logopedie a zubaře), aktuální obtíže? nyní psychomotorický vývoj odpovídá normě? u předškoláků - chodí do školky? od kdy? má odklad nebo chcete žádat o odklad a proč? je pravák či levák? má vadu řeči? má vadu pozornosti, je hyperaktivní apod.? u školáků - jaká škola, prospěch, koníčky? Má zdravotní omezení? U starších školáků a studentů - kam se směřuje pracovně. U dívek - od kdy menses, zda pravidelně, zda antikoncepce a od kdy, zda návštěva gynekologa. Kouření? Hospitalizace z dův. užití omamných látek, opilosti? U 18-letých - registrujeme do 19. narozenin, k výstupní prohlídce pomalu rozmyslet, k jakému PL budete chtít převést dokumentaci.

Moc děkuji za spolupráci!

Jana Pelánová :-)

 

________________________________________________________________________________________________________________________

Březen 2014 

     Milí malí i větší pacienti a vážení rodiče, 

 

     s některými z vás už jsem se setkala v době vysoké nemocnosti na počátku měsíce (uff, už to vypadá, že to opadá! :-) ), s některými jsem ještě neměla to potěšení, každopádně od 1.3.2014 jsem se stala kormidelníkem téhle velké, zajímavé a zábavné lodi - ordinace PLDD, původně opečovávané paní doktorkou Markovou. 

     Omluvte prosím trošku složitější začátky s delší čekací dobou, sešlo se více brzdivých faktorů, jakými byly nejen ona již zmíněná t! Děkuji, Jana Pelánová

 
 
 
Přid

 

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.