Z důvodu úrazu mého syna zítra, t.j. ve čtvrtek 16.1. v době pro nemocné 8-10:30 zastupuje dr. Kolářová, poradny zrušeny, v pátek zastupuje dr. Kolářová, ordinace 8:30 - 11:30, poslední pacient vždy 30 minut před koncem ordinační doby. Děkuji za pochopení, Jana Pelánová

Porucha na telefonu. Pokud se nedovoláte, prosím, využijte přechodné číslo 223000114. Následně bude služba převedena k UPC a už by měla být bezporuchová, bude opět platit stávající číslo 2 4140 0443.

 

Dr.Bečková bude v ordinaci každé druhé a čtvrté úterý v měsíci.

 

Děkuji za pochopení.

Vánoční provoz denně od 8 do 11:30, poslední pacient 30 minut před koncem ordinační doby, od 23.12. do 31.12.19.

Od 2.1.2020 normální provoz.

23.12. ordinuje dr. Pelánová

27.12. ordinuje dr. Kolářová

30.12. ordinuje dr. Pelánová

31.12. ordinuje dr. Kolářová

 

S přáním pevného zdraví a veselých svátků,

Jana Pelánová a sestřička Petra

 
___________________________________________________
 
Prosím všechny naše pacienty, pokud budou potřebovat jakékoli posudky, potravinářské průkazy, potvrzení na tábor, na plavání a podobně, aby s nimi přišli zavčas a s předstihem. Pokud jste byli odesláni na specializované vyšetření, např. kardiologii, k dotazníku prosím doložte zprávu z vyšetření, pokud už jste ji nepředali. Bez ní nebude možno posudek potvrdit! Lze řešit např. pravidelně při prevencích, platnost při nezměněném zdravotním stavu dítěte 2 roky. Dle nové dikce zákona posudky vystavuje POUZE REGISTRUJÍCÍ LÉKAŘ!
 
Zde dikce zákona:
Aktuální změna požadavků na podmínky účasti dětí a fyzických osob na škole v přírodě a zotavovací akci

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze informuje především rodičovskou veřejnost, že novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (zákonem č. 202/2017 Sb., který mění zákon o specifických zdravotních službách) došlo s platností od 1. 11. 2017 k očekávané změně v platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na škole v přírodě či zotavovací akci na dobu dvou let místo dosavadního jednoho roku. Tento posudek je v platnosti po celou dobu, pokud nedojde ke změně zdravotního stavu dítěte.

 

Provozovatel školy v přírodě a zotavovací akce smí na akci přijmout pouze zdravotně způsobilé dítě. Zdravotní způsobilost potvrzuje vždy lékař pro děti a dorost, který dítě registruje. Tento posudek předkládá zákonný zástupce dítěte při nástupu na akci jejímu provozovateli, který má povinnost tento posudek vrátit. Pokud nedojde ke zhoršení zdravotního stavu dítěte po dobu 2 let od data vystavení posudku, lze tedy tento posudek opakovaně předkládat na všechny akce. Zotavovací akcí se rozumí každý organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dní. Může se tedy jednat nejen o letní dětský tábor, ale i o lyžařský výcvik, sportovní a jiná soustředění a jiné akce. Došlo tak ke sladění délky platnosti posudku s četností preventivních kontrol dětí jednou za 2 roky.

 

Další drobnou změnou je rozšíření odborností lékaře, který vydává posudek o zdravotní způsobilosti fyzické osobě, která se účastní zotavovacích akcích a škol v přírodě jako dozor. Dosud byl v zákoně uveden pouze lékař oboru všeobecné praktické lékařství. Novelou byla odbornost lékaře rozšířena o praktického lékaře pro děti a dorost. Tato změna reaguje na praxi, kdy jako dozor může být na akci přítomna i osoba mladší 18 let (tzv. praktikanti).

 

Aktuální stav textu části zákona o ochraně veřejného zdraví týkající se škol v přírodě a zotavovacích akcí s vyznačenými změnami je uveden v příloze tohoto sdělení.

 


V Praze dne 14. prosince 2017

 


RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

 

 

Nejaktuálnější informace též vždy na FB.

 

 

STOP STAV

Z kapacitních důvodů nebereme nové pacienty krom novorozenců - povětšinou sourozenců našich stávajících pacientů - v rámci generační výměny ( odcházejí 19letí).

S platností od 1.1.2019 nemáme smlouvu s žádnou komerční pojišťovnou, tedy ani s VZP.a.s. (333) nebo AXA pojišťovnou. Pacienti těchto pojišťoven jsou u nás ošetřováni za přímou úhradu (viz ceník)

Aby nedošlo k omylu - ukončila jsem spolupráci s komerční pojišťovnou VZP a.s., tedy pojišťovnou 333 - cizinci komerčně pojištění v ČR. Pojištěnci VZP 111 samozřejmě dál jsou ošetřováni standardně za úhrady pojišťovnou.

Děkuji, Jana Pelánová

 

Dětská pohotovost

KDDL VFN 2 2496 7777
DO FTN 2 6108 1111
DK FNM 2 2443 1111

 

 

Prosím, sledujte Facebook, i pro nepřihlášené volně přístupný, tam všechny akt. informace ihned. Moc děkuji.

https://www.facebook.com/pediatr.ordinace.cz/

Vítejte na stránkách dětského lékaře MUDr. Jany Pelánové

Vážení a milí, pro výrazné přetížení našich časových a fyzických kapacit vzhledem k velkému přílivu nových pacientů musíme do odvolání omezit registraci dalších dětí. Zbývají nám jen zbytkové kapacity na příjem novorozenců. Jakmile se situace trochu odlehčí, cca od nového roku, znovu začneme nabírat. Moc děkuji za pochopení. Jana Pelánová

We offer pediatric service from 0 to 19 yrs of age to foreign clients, we speak italian, english, french.  

Per l´attuale sovraccarico delle nostre capacitá fisiche e di tempo sará temporaneamente (cca fino alla fine dell´anno 2017) limitata la nuova registrazione dei bambini nel nostro ambulatorio. Grazie della vostra comprensione. JP

 

Dr. Pelánová: tel. 24140 0443 
Dr. Veverková tel. 24140 6471 
Dr. Kolářová tel. 24140 2449

Dětská pohotovost:
Klinika dětí a dorostu, Ke Karlovu 2, Praha 2: 2 2496 7777, 
2 2496 7765, denně od 15:30 do 7:00,ve dnech pracovního volna nepřetržitě.

Thomayerova nemocnice Krč, pavilon B1, tel . 2 6108 3783 nebo 2 6108 3396,  denně od 19:00 do 6:00,ve dnech pracovního volna nepřetržitě.

event. FN Motol, dětský urgent, 2 2443 1111

Prosím nemocné, aby nechodili na poslední chvíli před koncem ordinačních hodin, poslední pacient k ošetření 30 minut před koncem ordinační doby. Vyhnete se dlouhému čekání, protože stejný nápad má hodně lidí. 

 
 
_______________________________________________________________________________________________________________
 

Prosím všechny, kteří budou k 1.7. resp.k 1.1.jakéhokoli roku měnit pojišťovnu, aby nám změnu obratem nahlásili - dle zákona do 8 dnů od okamžiku změny (totéž je potřeba udělat u zaměstnavatele, lékařů specialistů, atd.)!!!
Díky. JP

 

Po zkušenosti z posledních týdnů pro informaci všem novopečeným rodičům:

Po narození je třeba vyžádat si od pro místo narození spádové matriky rodný list dítěte ( vše potřebné k jeho vystavení na matriku obratem po porodu zasílá porodnice).
Když už má dítě rodný list, tedy i rodné číslo, je nutné ho zaregistrovat u zdravotní pojišťovny (pojišťovně lze i zavolat). Podle zákona je dítě pojištěno u stejné zdravotní pojišťovny, u které byla jeho matka pojištěna v den porodu. Na t...o je tedy potřeba myslet předem, pokud jste například dlouhodobě nespokojena se svojí zdravotní pojišťovnou a raději byste děťátko přihlásila jinam. V tom případě musíte v dostatečném předstihu přehlásit k nově vybrané zdravotní pojišťovně sebe. Většině pojišťoven pak stačí po příchodu z porodnice zavolat a dítě nahlásit telefonicky. Budete k tomu potřebovat rodné číslo potomka, které vám řeknou matrikářky (obyčejně nelze sdělit po telefonu) nebo je najdete v rodném listě dítěte.

Registrace je povinná do osmi dnů po narození miminka a kromě rodného listu je k ní zapotřebí přihláška a evidenční list pojištěnce (tu dostanete přímo na pobočce své zdravotní pojišťovny). Případné včasné nenahlášení novorozence na ZP podléhá sankcím - ZP může uložit pokutu až do výše deseti tisíc korun!!

Tady vzniká diskrepance. Matriky tvrdí, že mají na vyřízení až 30 dnů. Standardně by ale měly vydat RL obratem, do týdne, jednak vzhledem k zákonné povinnosti rodiče nahlásit do 8 dnů dítě na ZP, k čemuž potřebuje rodné číslo, tudíž RL, jednak pro nutnost dítěti ke 14.dnu věku vystavit recept na Vigantol a poukaz na preventivní vyšetření kyčlí, které by mělo absolvovat poprvé mezi 3. a nejdéle 6. týdnem věku a bez rodného čísla není možno ani Rp., ani poukaz vystavit, aniž by na rodiče nepřešla povinnost za lék či vyšetření zaplatit.

Nenechte se prosím odbýt a žádejte po matrikách vydání RL včasně, nebo si prosím alespoň při osobní návštěvě vyžádejte sdělení RČ, které prosím nahlašte jak na ZP, tak vždy i pediatrovi, aby vás k sobě mohl zaregistrovat a vystavit vám potřebné tiskoviny.

Zdravím, JP

 
 
 

 

__________________________________________________

 

Anamnéza

 

Prosba:

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

chtěla bych vás poprosit o součinnost. Ráda bych doplnila anamnestická data ke všem našim pacientům, neb platí stará známá pravda, že anamnéza je 80% diagnózy. Mohli byste prosím věnovat chvilku času a sepsat odpovědi na následující otázky? Soupis lze poslat mailem na pediatr.ordinace@seznam.cz  (optimální, rovnou přenesu do anamnézy dítěte v PC a nemusím přepisovat), nebo lze i papírově donést kdykoli do ordinace. Soupis bude součástí složky vašeho dítěte, pomůže mi vaše dítě případně dříve, lépe a efektivněji nechat vyšetřit či léčit. Moc děkuji.

Zajímá mě, zda se v rodině (minimálně u matky dítěte, matky matky, otce matky, sourozenců matky, event. jejich dětí, u otce, matky otce, otce otce, sourozenců otce a event. jejich dětí, stejně jako u sourozenců dítěte) nevyskytla nějaká závažná choroba ve smyslu

vysokého krevního tlaku, vys. cholesterolu, cukrovky (od kdy? inzulin?), poruchy funkce štítné žlázy, potíží se srdcem a kardiovaskulárním systémem, hl. cokoli před 50. rokem věku, ať již infarkt, mrtvice, operace na srdci, budíky ap., dále nádory v rodině, alergie, respirační choroby, neurologické choroby (epilepsie, febrilní křeče, kolapsy, nervosvalová onemocnění...), psychiatrické choroby, vrozené vývojové vady, metabolické choroby, nadváha, uro/gynekologické choroby, oční, choroby zažívacího traktu ( reflux - pálení žáhy,céliakie, nespecifické střevní záněty jako Crohnova choroba či ulcerózní kolitida apod.), ledvin a vyluč.traktu ( včetně solitérních či bloudivých ledvin, cyst na ledvinách, opak.infekcí moč. cest, refluxu...), autoimunitní/revmatické choroby, jakékoli jiné závažné choroby či informace o zdravotním stavu rodiny, včetně informace o nadváze a kouření obzvl. ve vztahu k chorobám srdce, vysokému tlaku, respiračním chorobám, nádorům. Děkuji.

Pokud je dítě adoptované, poprosím o jakoukoli informaci, pokud znáte, stejně tak u darovaných vajíček či spermií.  Pokud početí bylo cestou IVF, také prosím zmiňte.

Dále prosím o aktualizace kontaktních informací, jako je pojišťovna  (při změně, od kdy?) - připomínám, při změně nutno do 8 dnů hlásit; adresa bydliště, telef. č. na rodiče, mail na rodiče, u školáků adresa školy ( MŠ, ZŠ, SŠ - stačí třeba ZŠ Táborská)

vzor:

dítě:  Jan Petr 111111/1111, poj. 111 stále

         adresa Petra Rezka 5, 140 00 Praha 4

         MŠ Táborská

       tel. matka Hana Nováková 777 777 777, otec Jan Petr 777 777 771, mail petrovi@seznam.cz

        

         matka roč. nar. 1978 - zdráva, jen alergie na pyl, matka matky cukrovka od 65 let na dietě, vysoký krevní tlak, mírná nadváha, otec matky zdráv, sestra matky astma bronchiale, alergie na prach, pyl, roztoče

          otec roč.nar. 1974 - krátkozrakost, vysoký krevní tlak, matka otce vysoký krevní tlak, nadváha, kuřák, otec otce zemřel ve 47 letech na mrtvici, prodělal 2 infarkty, první v 42 letech, štíhlý nekuřák, bratr otce zdráv, jeho dcera alergie na pyl a prach, atopický ekzém

           v rodině matky u její tety (sestra matky matky) a jejích dětí céliakie

______

Ještě prosím o doplnění aktuální osobní anamnézy dítěte, případně o dodání zpráv od specialistů: léčí se vaše dítě s něčím? s čím a od kdy? má nějaké omezení? bere trvale léky? prodělalo neštovice? prodělalo nějakou jinou závažnou nemoc? je na něco alergické, nebo je podezření, že by na něco mohlo být alergické? + jakékoli další závažné údaje o dítěti

pro nově přistěhovalé ( i pro ostatní, kdo by chtěl :-), jinak čerpám z dokumentace) - poprosím o podrobnější anamnézu:  kolikáté těhotenství? kolikátý porod? v př.potratu - spontánní? těhotenství rizikové? porod kde? v kterém týdnu /  v termínu? přirozenou cestou / "císařem"? poporodní adaptace  v normě? pokud ne - kříšen? podávání kyslíku? infekce? jiné? vitamín K a D? žloutenka? kyčle? kojen celkem? dokrm jakým um.mlékem? toleroval dobře? stolice bez příměsi hlenu či krve? kojenecký ekzém? maso-zel. příkrmy od? toleroval dobře? psychomotorický vývoj? byl vyš. v koj. věku neurologem nebo rehabilitoval? jak dlouho a proč? očkování dle kalendáře? navíc? reakce? nemocnost? operace? úrazy? hospitalizace? (kdy, kde, proč), neštovice prodělal? alergie? bere trvale léky? je sledován nějakým specialistou? kým a s čím? (včetně psychologie, logopedie a zubaře), aktuální obtíže? nyní psychomotorický vývoj odpovídá normě? u předškoláků - chodí do školky? od kdy? má odklad nebo chcete žádat o odklad a proč? je pravák či levák? má vadu řeči? má vadu pozornosti, je hyperaktivní apod.? u školáků - jaká škola, prospěch, koníčky? Má zdravotní omezení? U starších školáků a studentů - kam se směřuje pracovně. U dívek - od kdy menses, zda pravidelně, zda antikoncepce a od kdy, zda návštěva gynekologa. Kouření? Hospitalizace z dův. užití omamných látek, opilosti? U 18-letých - registrujeme do 19. narozenin, k výstupní prohlídce pomalu rozmyslet, k jakému PL budete chtít převést dokumentaci.

Moc děkuji za spolupráci!

Jana Pelánová :-)

 

________________________________________________________________________________________________________________________

Březen 2014 

     Milí malí i větší pacienti a vážení rodiče, 

 

     s některými z vás už jsem se setkala v době vysoké nemocnosti na počátku měsíce (uff, už to vypadá, že to opadá! :-) ), s některými jsem ještě neměla to potěšení, každopádně od 1.3.2014 jsem se stala kormidelníkem téhle velké, zajímavé a zábavné lodi - ordinace PLDD, původně opečovávané paní doktorkou Markovou. 

     Omluvte prosím trošku složitější začátky s delší čekací dobou, sešlo se více brzdivých faktorů, jakými byly nejen ona již zmíněná vysoká nemocnost počátku měsíce března, převod ordinace a rozsáhlá administrativa kolem něj i fakt, že vás zatím neznám a nerada bych něco někde opomněla, čímž se jednotlivé vyšetření může lehce protáhnout, obzvláště, když se jedná o složitějšího pacienta. Moc děkuji za pochopení.

     Věřím, že se vše rychle usadí a vody pod kýlem našeho parníčku už budou jen a jen čiré a klidně plynoucí. 

 

Přeji všem hodně zdraví, abyste nás potřebovali co nejméně a spíše jen z administrativních důvodů, marodům pak rychlé uzdravení!!

 

 

Srdečně zdravíme, 

MUDr. Jana Pelánová  a sestřička Lenka Nejtková

 

 

 

Najdete nás na adrese: Petra Rezka 1090/3, 140 00 Praha 4 - Nusle.

Tel.: 2 4140 0443

mail: pediatr.ordinace@seznam.cz

 

 

 

Potvrzení přihlášek do MŠ, posudků zdrav.způsobilosti apod. prosím noste s předstihem, ne vždy lze vyplnit na počkání vzhledem k množství formulářů a počtu pacientů v čekárně, přestože se o to snažíme. Pokud jste byli odesláni na specializované vyšetření, např. kardiologii, k dotazníku prosím doložte zprávu z vyšetření. Bez něj nebude možno posudek potvrdit! Děkuji, Jana Pelánová

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.