Výuka pediatrie / PLDD

Naše ordinace je akreditovaným školícím střediskem pro kmen i specializační výcvik s potenciálem 2 rezidenčních míst. 
Školíme pregraduální i postgraduální kolegy. 
MUDr. Jana Pelánová je koordinátorem výuky oboru PLDD při 3. LF UK a členkou atestační komise, praktické atestace v oboru pediatrie se skládají i v naší ambulanci.
V případě zájmu o dlouhodobější stáž (např. letní stáže apod.), kontaktujte prosím naše pracoviště mailem: pediatr.administrativa@seznam.cz