Ceník některých vybraných výkonů

Posudek zdr. způsobilosti                                150,-
Přihláška do MŠ                                               150,-
Přihláška na SŠ, VŠ, uč.obor                           150,-
Vyšetření pro řid.průkaz                                    300,-
Prohlídky pro sport.akce                                   250,-
Zdravotní průkazy                                             150,-
Výpisy a nálezy pro soud, policii, prac.úřady    200,-
Aplikace nadstandardních očkov.látek              200,-
Opis očkovacího průkazu, nový očk.průkaz     250,-
Potvrzení na tábor                                            150,-
Nastřelení náušnic (pár + práce), kytičky          600-, 
kamínek                                                             500,-
Jakékoli potvrzení na výměnný list vyžádané   50 ,-
 
Cílené vyšetření cizince - neregistrovaného     500,-
 registrovaného samoplátce                              350,- (VZP a.s., AXA....)
Vstupní prohlídka cizince/samoplátce  0-6let   1000,-
Každá další preventivní prohlídka 0-6let           800,-
Vstupní prohlídka cizince/samoplátce 7-19 let   800,-
Každá další prohlídka 7-19 let                            700
Moč v ordinaci                                                     80,-
CRP                                                                     150,-
CRP s hemoglobinem (anémie)                           200,-
streptest                                                               200,-
odběr biolog.materiálu                                          80,- *
odběr krve                                                            100,-*
         * zvlášť faktura z laboratoře